“Lumea de mâine nu poate exista fără morală, fără credinţă şi fără memorie.”
- Majestatea Sa Regele Mihai.

Heading

Primaria comunei Somes Odorhei a implementat proiectul ’’MODERNIZARE SCOALA GIMNAZIALA « VASILE LUCACEL » DIN LOC. SOMES ODORHEI, JUD. SALAJ’’, proiect finantat prin Programul Operaţional Regional 2007-2013, Axa prioritară 3 – Imbunătăţirea infrastructurii sociale, Domeniul major de intervenţie 3.4 – Reabilitarea, modernizarea, dezvoltarea şi echiparea infrastructurii educaţionale preuniversitare, universitare şi a infrastructurii pentru formare profesională continuă .

In cadrul acestui proiect s-a realizat un nou site pentru Scoala "Vasile Lucacel" care poate fi vizitat la adresa: www.scoalavasilelucacel.ro

Obiectivul general al proiectului este:

Imbunătăţirea calităţii infrastructurii de educaţie in comuna Somes Odorhei pentru asigurarea unui proces educaţional la standardele impuse prin legislatia actuala şi a creşterii participării populaţiei şcolare.

Obiectiv specific:

  Asigurarea conditiilor optime pentru desfasurarea activitatilor scolare Şcolarizarea copiilor este considerată o prioritate nu numai fiindcă e privită ca unul din drepturile omului, ci si pentru ca resursele umane educate, sănătoase, cu un potenţial fizic şi intelectual înalt, capabile de instruire pe tot parcursul vieţii şi adaptabile la schimbările economice sunt esenţiale pentru un model de creştere economică bazat pe competitivitate, eficienţă şi calitate. Educaţia joacă astfel un rol esenţial în combaterea sărăciei şi asigurarea creşterii economice durabile. Însă pentru a valorifica această oportunitate este necesar sa fie asigurat accesul echitabil la servicii de educaţie de calitate tuturor copiilor si tinerilor. Accesul echitabil este important pentru incluziunea tuturor copiilor şi tinerilor în procesul educaţional, asigurandu-le, astfel, şanse egale la un nivel de viaţa decent, oportunităţi de angajare adecvate şi participare la viaţa socială. In acest context, o atentie deosebita trebuie acordata asigurarii accesului la educatie pentru copii din mediul rural, prevenirii abandonului scolar in aceasta zona considerata mult mai vulnerabila la fluctuatii decat mediul urban.

Obiectivul strategic al POR constă în sprijinirea unei dezvoltări economice, sociale, durabile şi echilibrate teritorial, a tuturor regiunilor României, potrivit nevoilor şi resurselor specifice, cu accent pe sprijinirea dezvoltării durabile a polilor urbani de creştere, îmbunătăţirea mediului de afaceri şi a infrastructurii de bază, pentru a face din regiunile României, în special cele mai slab dezvoltate, locuri atractive pentru investiţii. Totodată, o societate educată este şi o societate cu o coeziune socială mai înaltă. Calitatea serviciilor educaţionale este importantă şi din perspectiva capitalului uman competitiv, capabil să facă faţă presiunilor actuale ale pieţei muncii la nivel naţional, regional sau global. Pornind de la faptul că viaţa, dezvoltarea şi bunăstarea de care trebuie să beneficieze toţi copiii reprezintă baza pe care se construieşte viitorul unei ţări, asigurarea şi respectarea drepturilor copiilor şi plasarea acestora într-o zonă de interes special trebuie sa constituie o prioritate. In acest context, consideram ca o componentă fundamentală a actualei etape trebuie sa o constituie dezvoltarea şi difersificarea modalităţilor de intervenţie în vederea asigurarii unui invatamant de calitate si prevenirii abandonului scolar. Starea şi accesibilitatea infrastructurii educaţionale şi a dotărilor aferente contribuie semnificativ la realizarea obiectivelor specifice privind asigurarea calităţii şi a accesului la educaţie.

Prin reabilitarea scolii gimnaziale din loc. Somes Odorhei nu numai ca se realizeaza îmbunătăţirea calităţii infrastructurii de educatie si cresterea capacitatii de scolarizare, mentionate ca obiective ale Axei prioritare 3 “Îmbunătăţirea infrastructurii sociale”- Domeniului major de intervenţie 3.4 Reabilitarea / modernizarea/ dezvoltarea şi echiparea infrastructurii educaţionale preuniversitare, universitare şi a infrastructurii pentru formare profesională continuă, ci se creaza totodata premisele pentru asigurarea cresterii calitatii procesului de invatamant si reducerii abandonului scolar.

Prin proiect se propune modernizarea scolii prin executia unor lucrari care sa completeze lipsurile existente in corpul principal al cladirii. Este necesar acest lucru intrucat unele spatii nu mai corespund din punct de vedere igienico-sanitar, existand degradari ale unor parti ale constructiei care necesita reparatii urgente existand nevoia unei reabilitari care sa permita un invatamant la nivelul cerintelor actuale. Mentionam ca lucrari importante de reabilitare nu au fost executate de la darea in folosinta a acesteia, respectiv din anul 1970.

Din aceste motive, reabilitarea cladirii scolii reprezinta o necesitate pentru functionarea in conditii optime a activitatii educationale. Practic de reabilitarea acesteia vor beneficia atat elevii care invata in prezent in aceste spatii, dar si ceilalti elevi (numarul estimate al elevilor viitori fiind in crestere) precum si cadrele didactice.

Grupul tinta este format din elevii si cadrele didactice (244 elevi si 30 cadre didactice si cadre didactice auxiliare).

Beneficiarii directi sunt in numar de: Elevii: 244 elevi Cadrele didactice si cadre didactice auxiliare: 30 Beneficiarii indirecti: parintii si/sau bunicii/alte persoane in grija carora se afla elevii (aprox. 500 pers.) comunitatea locala (aprox 2800 pers.)

Ca urmare a implementarii proiectului, numarul beneficiarilor directi va putea creste atat prin numarul elevilor provenind din satele invecinate care vor urma cursurile la aceasta scoala, dar si datorita reintoarcerii in comuna a celor plecati in alte localitati (inclusiv pt. studii).

Pentru informaţii detaliate despre celelalte programe cofinanţate de Uniunea Europeană, vă invităm să vizitaţi www.fonduri-ue.ro

Informatii legate de program : www.inforegio.ro